Honda

ADV 160

RM13,400.00

Honda

BEAT 110

RM5,800.00

Honda

CBR150R

RM12,600.00

Honda

Dash 125

RM6,250.00

Honda

RS 150 R

RM7,950.00

Honda

RS-X 150

RM9,400.00RM9,500.00

Honda

VARIO 125

RM7,000.00

Honda

VARIO 160

RM9,900.00RM10,400.00

Honda

Wave 125i

RM6,300.00
RM4,950.00